Няма снимки

Вътрешни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет и утвърдени от Директора на училището.

 1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2023-2028
 2. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - дневна форма на обучение 

    2.1. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - самостоятелна форма на обучение

 1. Годишен план за дейността на училището.
 2. План за квалификационната дейност.
 3. Правилник за дейността на училището.
 4. Правилник за вътрешния трудов ред.
 5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
 6. Правилник за пропускателния режим.
 7. Етичен кодекс на училищната общност.
 8. Дневен режим на институцията.
 9. План за действие при бедствия и аварии.
 10. Вътрешни правила за защита на личните данни.
 11. Правилник за водене на електронен дневник.
 12. План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата.
 13. Вътрешни правила за работната заплата.
 14. План за сигурност.
 15. Програма за намаляване на отсъствията.

Свързани статии

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme