История на училището

Исторически данни за Средно училище "Йордан Йовков" и за образованието в село Рибново. 

Началото на светското образование в село Рибново се поставя още през 1921 година с откриването на начално училище. Постепенно са привлечени много учители, които да се погрижат за образоването на децата от това така различно и открояващо се Българско село. Модернизирането на класното училище настъпва след 1951 година, когато училището от начално се превръща в Основно училище „Анещи Узунов“.

            Училището е със статут на основно до месец май 1993 година, когато със Заповед № РД-14-26 от 09.06.1993г. на министъра на образованието науката и културата е преобразувано в средно общообразователно училище, като заедно с това, получава и новото си име СУ „Йордан Йовков“. Това е огромна стъпка напред, както с новопостъпили специалисти, така и с новопостъпили ученици, идващи от съседните села Осиково и Скребатно, което само по себе си помага за оживяване на цялото село Рибново.

            През 2008 година, училището става училище приемник на основното училище от село Осиково, като освен че прииждат още ученици от основния и началния етап на образованието, заедно с тях, училището става средищно.

            С влизането в сила от 01.08.2016г. на Закона за предучилищното и училищното образование училището се преобразува в Средно училище „Йордан Йовков“ село Рибново.

            Директори на училището след преобразуването му в СОУ са: Ахмед Башев – от 1994г. до 1998г., Джемал Авдиков – от 1998г. до 2001г., Феим Иса – от 2001г. до 2011г., Манчо Джуркин – от 2011г. до 2014г., Светослав Беков – от 2014г. до 2015г. Директор на училището от м. Септември 2015г. до настоящата дата е Манчо Джуркин.