Обществен съвет

Обществен съвет към Средно училище "Йордан Йовков" село Рибново

I. Основни членове на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

1. Асан Ликов - председател

2. Ахмед Гогунч - член

3. Наджие Уланова

4. Рафие Арнаутска

5. Рафие Робова

6. Румен Хаджиев

7. Тахир Машев

8. Фатме Улан

9. Шабан Киселов

II. Резервни членове на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

1. Къдри Инуз

2. Фикрет Байрямов

3. Якуб Кичуков

4. Миглена Таламанова

5. Кимиле Сиракова

6. Кимиле Иса

7. Айше Бошнакова

8. Атидже Гюльова