Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Педагогически персонал

Списък на педагогическите специалисти в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Манчо Манчев Джуркин

Длъжност - Директор

Образование: Висше - математика, ОКС Магистър,

завършил 1986 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

 

Феим Феим Османов

Длъжност -  Заместник-Директор АСД

Образование: Висше,

ОКС Магистър - Образователен мениджмънт, 

Професионално направление: Теория и управление на образованието.

Завършил 2020г. в ЮЗУ Благоевград

ОКС Бакалавър - физика

Професионално направление: учител по физика

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

 Силвия Велинова Зелева

Длъжност -  Заместник-Директор УД

Образование: Висше, Информатика и ИТ.

Завършила 2012 в ЮЗУ Благоевград.

Портфолио

 

Аки Джемал Инуз

 

Длъжност - Старши учител по технологии и предприемачество.

Образование: Висше - Техника и технологии

Завършил 1999 в ЮЗУ Благоевград.

Портфолио

 

Али Алиев Авдиков

Длъжност - Учител в ЦДО - Прогимназиален етап.

Образование: висше - Учител по икономически дисциплини,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

 

Атидже Ахмед Гогунч

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - История и цивилизация,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Бикир Бикиров Дряновски

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Десислава Георгиева Ушева

Длъжност - Учител по Музика (заместник).

Образование: висше - учител по философия

Портфолио

 

Джемал Зоратов Таламанов

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Джемал  Рефатов  Авдиков

Длъжност - Главен учител - История и цивилизация.

Образование: висше - История,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Джемал Джемалов Кунев

Длъжност - Учител Български език и литература.

Образование: висше - История,

Завършил в Софийски университет

 

Емилия Събева Господева

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1999 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

 

Емир  Хайред   Ходжова

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Зорат  Ахмедов  Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1985 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Ибрахим Мустафов Къдриев

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2008 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Ибрахим  Сюлеманов  Джуркин

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и информатика,

Завършил 1991 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

 

Ирина Милкова Карайлиева 

Длъжност - Главен учител по математика и английски език.

Образование: висше - математика и английска филология,

Завършил 2000 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Калинка Йорданова Шкевова

Длъжност - Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Касим Мустафов Люманков

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Катя Бисерова Газиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Кимиле Муст. Таламанова

Длъжност - Учител - начален етап.

Образование: висше магистър - начална училищна педагогика,

Завършил 2013 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Къдри  Сюлейманов  Машев

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2003 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

 

Къдрие Мустафова Киселова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Къдрие Мустафова Авдикова  

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Манчо Орлинов Машев

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт  - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Марин Костадинов Зелев

Длъжност - Старши учител в Български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ПУИ Смолян

 

Марияна  Георгиева  Кичукова

Длъжност - Старши учител по немски език.

Образование: полувисше - немски език,

Завършил 1992 г. в ПУИ Смолян

 

Мустафа  Ахмедов  Еминков

Длъжност - Старши учител по география и икономика.

Образование: висше - География,

Завършил 1999 г. в ЮЗУ Благоевград

 

30 Мустафа Акиф Михрин

Длъжност - Старши учител по География и икономика - прогимназиален етап.

Образование: висше - География,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Мустафа Мустафа Улан

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Немски и турски език.

Завършил 1998 г. в ПИУ Смолян

 

Мустафа Мустафа Осман

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Невсе Мустафова Авдикова

Длъжност - Ресурсен учител.

Образование: висше - психология,

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Невсе Феимова Таламанова

Длъжност - Учител по български език и литература.

Образование: висше - Българска филология,

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Недим Алиев Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1991 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Орлин  Орлинов  Кичуков

Длъжност - Старши учител по история и цивилизация.

Образование: полувисше - история и цивилизация,

Завършил 1991 г. в ПУИ Смолян

 

Пембе Джеферова Хаджиева

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2020 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Пембе  Ахмедова  Авдикова

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Пламен  Бориславов  Бакиев

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Рамизе Джемалова Люманкова

Длъжност - учител по Английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Рамизе Мустафова Кунева

Длъжност - Старши учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Рефат Рефатов Авдиков

Длъжност - Главен по Химия и опазване на околната среда.

Образование: висше - Химия и ООС, Информатика и ИТ,

Завършил 2010 г. в ХТУ София

Портфолио

 

Росица  Алекова Хаджиева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Светослав Иванов Беков

Длъжност - Старши учител по Биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология и химия,

Завършил 1994 г. в СУ София

 

Сийка  Албенова Беева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Теменужка Венелинова Бакиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Тодор  Асенов  Мавродиев

Длъжност - Старши учител по изобразително изкуство.

Образование: висше - изобразително изкуство, английски език,

Завършил 1999/2013 г. в СУ София

 

Фатме Джеферова Видева

Длъжност - Учител по английски език в начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2015 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фатме Къдри Осамнова

Длъжност - учител - начален етап.

Образование: висше магистър - предучилищна и начална училищна педагогика,

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

Фатме Орфанова Герова

Длъжност - Педагогически съветник.

Образование: висше - Психология,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фатме Фикриева Таирова

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт.

Образование: висше - физическо възпитание и спорт,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фатме Ферадова  Хатип

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фейзи Ахмедов Уланов

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - българска филология,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Феим  Алиев  Таламанов

Длъжност - Старши учител по физика и астрономия.

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1995 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

 

Феим  Феимов  Атипов

Длъжност - Старши учител по биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология,

Завършил 2004 г. в ЛТУ София

Портфолио

 

Инж. Феим Феимов Мусанков

Длъжност - Учител по информатика и математика.

Образование:

Висше магистър: Технологии на обучението по математика и информатика

Професионално направление: 

Учител по информатика и ИТ, Учител по математика

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фелибе Ибр. Михрина

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - математика и инфроматика,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фикрет Фикрет Къдри

 

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше, магистър - начална училищна педагогика,

учител по ИКТ в началното образование.

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Фикрие Азимова Гогунч

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - физика и химия, начална училищна педагогика

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие Тахирова Машева

Длъжност - Учител в ЦДО - Прогимназиален етап.

Образование: висше - Българска филология,

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие Феимова Атипова

Длъжност - Учител по философия.

Образование: висше - философия,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие Феимова Таламанова

Длъжност - Учител по математика.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2010 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Хатидже Хаиред. Ликова

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Хюсеин Мехмед Сердар

Длъжност - Учител по английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.