Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

НОВ учебен корпус

През 2021 започна изграждането на нов учебен корпус и мултифункционална спортна зала към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Средствата за цялостното изграждане на новия учебен корпус са осигурени по

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, Модул 2 - "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи" 

Приета с РМС № 543 от 03.08.2020 г.

Одобрената сума от министерството на образованието и науката е на стойност 4 250 300,00 лева.

Цялостна визуализация на проекта за разширение и реконструкция на СУ "Йордан Йовков" село Рибново.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.