Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Документи за изтегляне

Образци на документи.

1. Заявление за ползване на отпуск.

2. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

3. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование(СОО).

5. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование(ДСО).

6. Заявление за посещаване на група ЦДО.

7. Заявление за ФУЧ.

8. Заявление за ИУЧ/РП.

9. Заявление за преместване на ученик.

10. Заявление за отсъствие до 3 учебни дни с разрешение от класен ръководител.

11. Заявление за отсъствие до 7 учебни дни с разрешение от директор.

12. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

13. Декларация за лекторски часове

14. Декларация за втори час на класа (ВЧК)

15. Декларация за пътни/транспортни разходи.

16. Декларация за проверка на писмени работи.

17. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

18. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

19. Доклад за края на първия учебен срок.

20. Доклад за края на учебната година.

21. Педагогическа характеристика.

22. Декларация за тестване на ученици от начален етап (1-4клас).

23. Декларация за тестване на ученици до 14 годишна възраст.

24. Декларация за тестване на ученици над 14 годишна възраст.

25. Декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г.

26. Протокол за проведена родителска среща.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.