Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Бюджет 2023

Разпределение на бюджета за календарната 2023 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 година може да се види тук.

График за дейности по порвеждане на НВО в 10 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 10 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас

01.02. – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Провеждане на НВИ по Български език и литература

13.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВИ по Математика

16.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВО по чужд език (по желание)

14.06.2023г.

*         Писмена част

 

-          Ниво B1 и B1.1

11:00 часа

-          Ниво А2

11:30 часа

-          Ниво А1

12:00 часа

*         Компонент „Говорене“ – по график, определен от Директора на училището в зависимост от нивото

 

Изпит по Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание)

19.06.2023г. от 8:30 часа и от 14:30 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

16.06. – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

 

График за дейности по порвеждане на ДЗИ в 12 клас

График за дейности по провеждане на ДЗИ в 12 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление.

06.02. – 21.02.2023 г.

Допускане  до  ДЗИ/ЗДИППК  и  издаване  на  служебни бележки за допускане до ДЗИ.

до 18.05.2023 г.

Провеждане на ДЗИ по Български език и литература.

19.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на второ ДЗИ.

23.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на допълнителен ДЗИ (по желание).

26.05.2023г. - 31.05.2023г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ.

22.05.2023г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ.

до 09.06.2023 г.

 

График за дейности по порвеждане на НВО в 7 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 7 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII

01.02. – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Провеждане на НВИ по Български език и литература

13.06.2023г. от 09:00 часа

Провеждане на НВИ по Математика

16.06.2023г. от 09:00 часа

Провеждане на НВО по чужд език (по желание)

14.06.2023г. от 09:00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

16.06. – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.