Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Графици

1. График за провеждане на контролни работи за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

 

2. График за провеждане на класни работи за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година.

3. График за провеждане на факултативни учебни часове (ФУЧ) за учебната 2022/2023 година.

 

4. График за провеждане на консултации по учебни предмети за първия учебен срок учебната 2022/2023 година.

5. График за провеждане на родителски срещи през първия учебен срок учебната 2022/2023 година.

6. График за дежурство на учителите за първия учебен срок учебната 2022/2023 година.

6. График за пътуване и придружаващи на училищния автобус.

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.