Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Прием в първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви КЛАС  в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2023/2024 година.

 

Утвърден план-прием:

Съгласно решение на Педагогически съвет - протокол № 3 от 09.01.2023г. в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2023/2024 година са утвърдени три паралелки в първи клас.

 

График на дейностите:

Дейност

Срок от:

Срок до:

1

Обявяване на броя места

 

01.04.2023 г.

2

Подаване на документи за записване в I клас

31.05.2023 г.

15.06.2023 г.

3

Класиране по критерии

16.06.2023 г.

21.06.2023 г.

4

Записване на децата в I клас

22.06.2023 г.

26.06.2023 г.

 

 1. Необходими документи за прием в I клас за учебната 2023/2024 година:
  • Заявление по образец на училището;
  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;
  • Декларация от родителите в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.
 2. Ред за прием в I клас през учебната 2023/2024 година:
  • В случай, че броят на кандидатите е по-голям от местата определени за прием в I клас, с предимство се записват следните деца:
 • Деца от населеното място където е училището
 • Деца, чиито братя и/или сестри учат в същото училище
 • Деца на учители и служители в училището
 • Деца сираци
 • Деца близнаци/тризнаци

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2024 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.